Zlínská liga železných hasičů vám nabízí 7 originálních závodů v disciplínách TFA

TFA Pornice
TFA Pornice
Datum: 2.6.2019
Místo: Pornice – Areál Zadrev
Prezentace: 8:30 hod. do 9:45 hod
Ukázka tratě: 9:45 hod
Start prvního závodníka: 10:15

Kategorie: Muži do 35 let, Muži nad 35 let, Master, Ženy

Propozice ke stažení zde

Prasklický železný hasič

Termín konání: 29.6.2019

Informace budou doplněny

TFA Salašská rozhledna

Termín konání: 27.7.2019

Informace budou doplněny

TFA Sobělice

Termín konání: 25.8.2019

Informace budou doplněny

TFA Medlov

Termín konání: 28.9.2019

Informace budou doplněny

TFA Napajedla

Termín konání: 5.10.2019

Informace budou doplněny

TFA Nová Dědina + zakončení zlínské ligy železných hasičů

Termín konání: 12.10.2019 + zakončení ligy

Informace budou doplněny

Následující závod : TFA Salašská rozhledna

27.7.2019

Pravidla Zlínské ligy železných hasičů

Do Zlínské ligy železných hasičů 2019 je zařazeno 7 originálních soutěží v disciplínách TFA:
2.6.2019    TFA Pornice
29.6.2019  Prasklický železný hasič
27.7.2019  TFA Salašská rozhledna
25.8.2019  TFA Sobělice
28.9.2019  TFA Medlov
5.10.2019  TFA Napajedla
12.10.2019 TFA Nová Dědina + Zakončení zlínské ligy

Pravidla účasti:
Soutěže se může účastnit osoba starší 15 let. Osoba mladší 18 let musí mít u sebe při registraci souhlas rodičů s účastí na konkrétní soutěži. Každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí! Závodník může soutěžit v jednom závodě pouze v jedné kategorii.

Přihlašování:
Každý závodník při prezenci na konkrétním závodě, sdělí zdali se jeho pokus bude započítávat do bodování zlínské ligy.

Pravidla jednotlivých závodů:
Soutěž probíhá ve čtyřech kategoriích: Muži, Muži 35+, Ženy a Masters. Pořadí kategorií si určitě pořadatel konkrétního závodu.
Pro otevření kategorie na konkrétním závodě musí být minimálně 5 závodníků.
Pořadatel konkrétní soutěže si sestavuje trať podle sebe, tudíž každý závod bude autentický.
Čas bude měřen elektronickou časomírou. Zároveň s elektronickou časomírou probíhá měření na stopkách. V případě selhání elektronické časomíry bude všem závodníkům počítán čas ze stopek.
Výsledky budou zveřejněny vždy nejpozději do 7 dnů po skončení soutěže.
Každý umístěný závodník obdrží účastnický list nebo medaili.

Podání protestu proti výsledku nebo průběhu závodu
Každý soutěžící je oprávněn podat protest proti výsledku nebo průběhu závodu.
Pokud chce podat závodník protest, musí tak učinit nejpozději do 15 minut po ukončení pokusu.
Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu soutěže. Při podání protestu se platí kauce 500,- Kč, která se v případě uznání protestu vrací. V případě neuznání protestu tato kauce propadá. Protest musí obsahovat: jméno; čas rozběhu, proti kterému je protest podán; důvod podání protestu. Problém na daném závodě si řeší vždy hlavní rozhodčí s rozhodčím daného úseku.

Bodování:
Bodovat se bude jednoduchým způsobem, každému pořadí připadne určitý počet bodů. Vítěz dostane 100 b., do pátého místa je to vždy o 5 bodů méně, do 10 o dva body méně a od jedenáctého místa výše klesá počet bodů po jednom bodě. To znamená, že třetí v pořadí dostane 90 bodů, šestý bude mít 78 bodů a jedenáctý 69 bodů. V případě stejného počtu bodů u závodníků bude rozhodovat výsledné umístění na soutěži na Nové Dědině. Do ligy se započítává 5 nejlepších časů.
Aby byl závodník zařazen do ligy, musí se zúčastnit nejméně 5 soutěží Zlínské ligy železných hasičů.

Výstroj:

Pro kategorii Muži, Ženy a Muži 35+ bude jednotný dýchací přístroj zapůjčený firmou Dräger.

 • Muži
  • vícevrstvý zásahový oblek (včetně všech odnímatelných vložek)
  • zásahová přilba dle ČSN EN 443:2008
  • zásahové obuvi pro hasiče dle EN 15090:2012 (s tužinkou)
  • rukavice si určí pořadatel
 • Muži 35+
  • vícevrstvý zásahový oblek (včetně všech odnímatelných vložek)
  • zásahová přilba dle ČSN EN 443:2008
  • zásahové obuvi pro hasiče dle EN 15090:2012 (s tužinkou)
  • rukavice si určí pořadatel
 • Ženy
  • jednovrstvý zásahový oblek
  • zásahová přilba dle ČSN EN 443:2008
  • rukavice si určí pořadatel
  • pevná kotníková obuv
 • Master
  • vícevrstvý zásahový oblek (včetně všech odnímatelných vložek)
  • zásahová přilba dle ČSN EN 443:2008
  • zásahové obuvi pro hasiče dle EN 15090:2012 (s tužinkou)
  • rukavice si určí pořadatel
  • vlastní dýchací přístroj

Kompletní výsledky všech závodů

Sponzoři zlínské ligy

Dräger

ProComputer

 Matchball

Máte na nás jakýkoli dotaz, popřípadě máte zájem navázat spolupráci? Neváhejte nás kontaktovat

2 + 2 =