Zlínská liga železných hasičů vám nabízí 6 originálních závodů v disciplínách TFA

TFA Nová Dědina
Termín konání: neděle 13. května 2018, 8:15 hod.
Místo konání: Nová Dědina, hasičský areál na drahách
Časový rozvrh:
8:15 prezence
8:45 nástup a prohlídka trati
9:00 start prvního závodníka
Startovné: 200,- Kč
Průběh soutěže: soutěž v disciplínách TFA – hasičský silový víceboj – pro hasiče se vzduchovým dýchacím přístrojem jako zátěž v kategorii muži, muži 35+ a ženy a s aktivním dýchacím přístrojem v kategorii master

Kompletní pravidla TFA Nová Dědina spolu s přihláškou ke stažení ZDE

TFA Litenčice

Datum: 9.6.2018
Místo: Litenčice – náměstí u zámku
Prezentace: 10:00 hod. do 10:45 hod
Ukázka tratě: 10:45 hod
Start prvního závodníka: 11:00
Kategorie: Muži do 35 let
Muži nad 35 let
Master
Ženy
(pro otevření kategorie je minimalně 5 přihlášených závodníků 7 dní před závodem)
Přihlášky: zasílejte na mail – tfalitencice@seznam.cz

Kompletní pravidla TFA Litenčice spolu s přihláškou ke stažení ZDE

Prasklický železný hasič
Termín konání:​ sobota 30. červen 2018, 9:00 hod.
Místo konání:​ areál místního fotbalového hřiště Opleta
Časový rozvrh:
8:30 – 9:00 prezence
9:00 – 9:30 porada rozhodčích, zahájení, instruktáž závodníků
9:30 start soutěže dle časového sledu vyhlášení výsledků soutěže
Průběh soutěže:​ soutěž v disciplínách TFA – hasičský silový víceboj – pro hasiče se vzduchovým dýchacím přístrojem jako zátěž v kategorii muži, muži 35+ a ženy a s aktivním dýchacím přístrojem v kategorii master
Podmínky účasti:​ Závodu se mohou účastnit členové SH ČMS starší 18 let. Po osobní dohodě lze zajistit i účast „nehasiče“; závodníci mladší 18-ti let pouze s písemným souhlasem rodičů
Startovné:​ 200,- Kč
Pojištění:​ každý soutěžící se účastní na vlastní nebezpečí!
Přihlášky:​ do 24.června 2018 přes formulář na adrese https://sdhprasklice.webnode.cz/pzh/pravidla-souteze/
Další informace:​ případné další dotazy na telefonu 605 347 944 nebo na emailu TFA.Prasklice@gmail.com
TFA Sobělice
Termín: Sobota 25. srpna 2017 v 10:00
Místo: Hřiště Louka v Sobělicích GPS(49°17’01.2″N 17°20’40.8″E)
ZÁVOD JE SOUČÁSTÍ ZLÍNSKÉ LIGY ŽELEZNÝCH HASIČŮ A BUDE PROBÍHAT V KATEGORIÍCH MUŽI, MUŽI +35, MASTER A ŽENY.
Trať: bude upřesněno
Podmínky účasti: Závodu se mohou účastnit pouze členové SDH a DHZ. Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí. Závodníci při registraci podepíší reverz a startují tedy na vlastní nebezpečí.
Přihlášky: Do 11.8. 2017 na e-mail azapletal@seznam.cz, aktuální startovní pořadí   bude   průběžně   zveřejňováno   na   Facebooku, událost Sobělský železný hasič 2018. Maximální kapacita je 80 závodníků. Organizátor může dle aktuálních podmínek na trati kapacitu zvýšit.
Startovné:150 Kč

Kompletní pravidla TFA Sobělice spolu s přihláškou ke stažení ZDE

TFA Medlov
Datum:                                         29.9 2018
Místo:                                           Areál TJ Medlov okres KM
Prezentace:                                 9:00 – 9:45
Ukázka Trati:                               9:45
Start prvního závodníka:             10:00
Kategorie:                                    A – Muži do 35 let
B – Muži od 35 let
C – Master (každý závodník vlastní DT)
D – Ženy
Soutěž je vyhlášena pro zdravotně a fyzicky způsobilé.
Přihlášky:
Zasílejte na email zdenekbrslicaml@seznam.cz
Případně více informací na 602 679 607

Kompletní pravidla TFA Medlovv spolu s přihláškou ke stažení ZDE

TFA Napajedla
Termín konání: sobota 6. října 2018, 9:00 hod.
Místo konání: Masarykovo náměstí v Napajedlích
Časový rozvrh:
9:00 – 9:30   prezence
9:30 – 10:00 porada rozhodčích, zahájení, instruktáž závodníků
10:00           start soutěže
dle časového sledu vyhlášení výsledků soutěže a závěrečné vyhodnocení celé Zlínské ligy železných hasičů na radničním dvoře, kde po skončení proběhne AFTERPARTY
Průběh soutěže: soutěž v disciplínách TFA – hasičský silový víceboj – pro hasiče se vzduchovým dýchacím přístrojem jako zátěž v kategorii muži, muži 35+ a ženy a s aktivním dýchacím přístrojem v kategorii master
Podmínky účasti: soutěže se mohou zúčastnit členové jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, popř. členové SHČMS starší 18 let; závodníci mladší 18-ti let pouze s písemným souhlasem rodičů
Startovné: 150,- Kč (ve startovném je zahrnuto občerstvení)
Pojištění: každý soutěžící se účastní na vlastní nebezpečí!
závodníci podepíší při prezenci „čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti“
Přihlášky: do 1. října 2018 na e-mail TFANapajedla@seznam.cz
Další informace: případné další dotazy na telefonu 601 343 020

Kompletní pravidla TFA Napajedla spolu s přihláškou ke stažení ZDE

Pravidla Zlínské ligy železných hasičů

Do Zlínské ligy železných hasičů 2018 je zařazeno 6 originálních soutěží v disciplínách TFA:
13.5.2018 TFA Nová Dědina
9.6.2018   TFA Litenčice
30.6.2018 Prasklický železný hasič
25.8.2018 TFA Sobělice
29.9.2018 TFA Medlov
6.10.2018 TFA Napajedla

Pravidla účasti:
Soutěže se může účastnit osoba starší 15 let. Osoba mladší 18 let musí mít u sebe při registraci souhlas rodičů s účastí na konkrétní soutěži. Každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí! Závodník může soutěžit v jednom závodě pouze v jedné kategorii.

Pravidla jednotlivých závodů:
Soutěž probíhá ve čtyřech kategoriích: Muži, Muži 35+, Ženy a Masters.
Pro otevření kategorie na konkrétním závodě musí být minimálně 5 závodníků.
Pořadatel konkrétní soutěže si sestavuje trať podle sebe, tudíž každý závod bude autentický.
Čas bude měřen elektronickou časomírou.
Výsledky budou zveřejněny vždy nejpozději do 7 dnů po skončení soutěže.
Každý umístěný závodník obdrží účastnický list nebo medaili.

Podání protestu proti výsledku nebo průběhu závodu
Každý soutěžící je oprávněn podat protest proti výsledku nebo průběhu závodu.
Pokud chce podat závodník protest, musí tak učinit nejpozději do 15 minut po ukončení pokusu.
Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu soutěže. Při podání protestu se platí kauce 500,- Kč, která se v případě uznání protestu vrací. V případě neuznání protestu tato kauce propadá. Protest musí obsahovat: jméno; čas rozběhu, proti kterému je protest podán; důvod podání protestu. Problém na daném závodě si řeší vždy hlavní rozhodčí s rozhodčím daného úseku.

Bodování:
Bodovat se bude jednoduchým způsobem, každému pořadí připadne určitý počet bodů. Vítěz dostane 100 b., do pátého místa je to vždy o 5 bodů méně, do 10 o dva body méně a od jedenáctého místa výše klesá počet bodů pojednom bodě. To znamená, že třetí v pořadí dostane 90 bodů, šestý bude mít 78 bodů a jedenáctý 69 bodů.V případě stejného počtu bodů u závodníků bude rozhodovat výsledné umístění na soutěži v Napajedlích. Do ligy se započítávají 4 nejlepší časy. Aby byl závodník zařazen do ligy, musí se zúčastnit nejméně 4 soutěží Zlínské ligy železných hasičů.

Výstroj:

Pro kategorii Muži, Ženy a Muži 35+ bude jednotný dýchací přístroj zapůjčený firmou Dräger.

 • Muži
  • vícevrstvý zásahový oblek (včetně všech odnímatelných vložek)
  • zásahová přilba dle ČSN EN 443:2008
  • zásahové obuvi pro hasiče dle EN 15090:2012 (s tužinkou)
  • rukavice si určí pořadatel
 • Muži 35+
  • vícevrstvý zásahový oblek (včetně všech odnímatelných vložek)
  • zásahová přilba dle ČSN EN 443:2008
  • zásahové obuvi pro hasiče dle EN 15090:2012 (s tužinkou)
  • rukavice si určí pořadatel
 • Ženy
  • jednovrstvý zásahový oblek
  • zásahová přilba dle ČSN EN 443:2008
  • rukavice si určí pořadatel
  • pevná kotníková obuv
 • Master
  • vícevrstvý zásahový oblek (včetně všech odnímatelných vložek)
  • zásahová přilba dle ČSN EN 443:2008
  • zásahové obuvi pro hasiče dle EN 15090:2012 (s tužinkou)
  • rukavice si určí pořadatel
  • vlastní dýchací přístroj

 

 

Závěrečné vyhodnocení celé ligy se uskuteční v sobotu 6. října 2018 na radničním dvoře v Napajedlích (po vyhlášení výsledků napajedelské soutěže), kde po skončení proběhne AFTERPARTY.

Finální výsledky Zlínské ligy železných hasičů

Pořadí Jméno, přijmení Vysílající organizace Počet bodů
1 Milan Kochaníček SDH Litenčice 395
2 Dominik Příhoda SDH Litenčice 385
3 Petr Kašpárek SDH Ostrata 345
4 Peter Martinko DHZ Lůky 329
5 Lukáš Mrňka SDH Újezd 314
6 Josef Pavlík SDH Lutopecny 300
7 Zdeněk Maňák SDH Velká nad Veličkou 291
8 Radek Trvaj SDH Zlámanka 290
9 Radek Březovják SDH Jarcová 267
10 Dominik Krejčíř SDH Nová Dědina 266
11 Václav Piškula SDH Lutopecny 257
12 Adam Zapletal SDH Sobělice 257
13 Vít Polášek SDH Zborovice 225
Pořadí Jméno, přijmení Vysílající organizace Počet bodů
1 Petr Mrňka SDH Újezd 390
2 Petr Slouka SDH Sokolnice 370
3 Petr Čandrla SDH Podolí 360
4 Petr Jaroš SDH Pornice 333
5 Jaroslav Žaludek SDH Napajedla 306
Pořadí Jméno, přijmení Vysílající organizace Počet bodů
1 Lucie Bůbelová SDH Veselá 400
2 Adéla Jarošová SDH Pornice 390
3 Eva Vojvodíková SDH Velké Karlovice – Tísňavy 370
4 Lucie Frančeová SDH Žlutava 360
5 MIchaela Manová SDH Štítná nad Vláří 340
6 Barbora Paráková SDH Nenakonice 317
7 Tereza Lípová SDH Jarcová 303
8 Jitka Němčáková SDH Nenakonice 294
9 Zdeňka Mrňková SDH Újezd 294
10 Zuzana Madigárová DHZ Mikšová 292
Pořadí Jméno, přijmení Vysílající organizace Počet bodů
1 Tomáš Máca SDH Brno – Slatina 395
2 Josef Černíček SDH Jestřabí 380
3 Erik Jaborník SDH Velké Bílovice 375
4 Jaroslav Bocheza SDH Kroměříž 360
5 Michal Janováč SDH Salaš 348
6 Zdeněk Bršlica SDH Medlov 333

Kompletní výsledky všech závodů

Sponzoři zlínské ligy

Dräger

ProComputer

 Matchball

Máte na nás jakýkoli dotaz, popřípadě máte zájem navázat spolupráci? Neváhejte nás kontaktovat

4 + 15 =