Závod

10. ročník TFA - Prasklický železný hasič

Výstroj

Závodník se účastní disciplín ve vícevrstvém zásahovém obleku (kabát+kalhoty), zásahové přilbě, rukavicích a zásahové či jiné pevné holeňové obuvi. Jako zátěž ponese závodník dýchací přístroj (pouze od pořadatele) – není potřebný kurz NDT!!

Kategorie budou:         MUŽI do 35 let,    MUŽI nad 35 let,     ŽENY,    MASTER


Disciplíny

1.        úsek

·        začátek 2m od startu

závodník uchopí dva kanystry (2x20l vody, ženy 2x10 l vody) a běží s nimi kolem kuželu (17m od startu) zase zpět na začátek úseku (délka celkem 30m)**

2.      úsek

·        umístění 27m od startu

závodník překoná dřevěnou bariéru (výška 2m) na překonání lze použít žebřík*

3.      úsek

·        začátek 37m od startu

závodník překlopí pneumatiku nákladního automobilu (muži 10x TATRA, ženy 10x LIAZ)  **

4.      úsek

·        začátek 62m od startu

závodník bude tlouct kladivem mezi deskami hammerboxu požadovaný počet úderů (60 úderů muži, 30 úderů ženy) **

5.      úsek

·        umístění 73m do cíle

závodník vyleze po přistaveném žebříku (pohyb po žebříku vždy čelem k příčlím) na věž (cca 4m) a pomocí lana vytáhne na plošinu kanystr (20l vody, ženy 10l vody), odloží jej a sleze dolů z věže**

6.      úsek

·        začátek 62m do cíle

závodník uchopí figurínu (cca 75kg) a humánním způsobem (upřesněno bude na místě před soutěží) ji transportuje kolem kuželu (42m do cíle) zpět na začátek úseku (délka celkem 40m, celá figurína musí být za kuželem),

•         ženy smotají jednu hadici B75, oběhnou s ní  kužel vloží ji do připraveného boxu, tak aby nic nepřesahovalo okraje boxu**

7.      úsek

·        začátek 39m do cíle

závodník roztáhne dvojité vedení (celkem 4 hadice B75) s připojenými proudnicemi do cíle**

 

* Žebřík bude položen na startu, závodník si jej bude smět přistavit, pokud se mu prvním pokusem nepovede překonat bariéru vlastní silou. Ženy mohou použít žebřík hned na první pokus.

** Nesplnění těchto disciplín výše uvedeným způsobem bude hodnoceno jako nesplnění disciplíny a závodník bude diskvalifikován.


Závodníci budou startovat každý ve své vyznačené trati. Tratě budou dvě souběžně vedle sebe. Startem bude pro obě tratě společný výstřel ze startovací pistole. Pokus bude ukončen stiskem tlačítka závodníkem v cíli. Muži nad 35 let, nemají žádné úlevy, plní stejné disciplíny jako muži do 35 let.


Materiální zabezpečení

Pořadatel zajistí nářadí pro každou trať a dýchací přístroje (pro kategorii MASTER si závodník zajistí vlastní dýchací přístroj). Závodník si s sebou přiveze výše uvedenou výstroj. 


Závodníci

Závodu se mohou účastnit členové SH ČMS starší 18 let. Po osobní dohodě lze zajistit i účast "nehasiče". 


Pořadatel si nechává právo na změnu disciplín, nebo jejich pořadí. Před začátkem závodu bude trať představena závodníkům a každá disciplína bude popsána s vysvětlením, jak ji správně zdolat. Závodník bude pořadatel na startu zkontrolován jestli je správně ustrojen, zapnutý límec až ke krku, zapnuté veškeré zipy.


Pro případné další dotazy kontaktujte pořadatele na emailu: TFA.Prasklice@gmail.com

 


Informace

  • Datum : 25.09.2021
  • Adresa : Areál Opleta, Hřiště
  • Prezentace : 08:30
  • Start : 09:00
  • Kategorie : Muži do 35 let, Ženy, Muži nad 35 let, Master

Startovní listina

Pořadí Jméno Organizace
Muži do 35 let
#1 Petr Kalous SDH Záhorovice
#2 Michal Jakubec SDH Račice
#3 Petr Horák SDH Pačlavice
#4 Aleš Balhar SDH Kvasice
#5 Michal Skřivánek SDH Rohatec
#6 Milan Kochaníček SDH Pornice
#7 Lukáš Dopita SDH Morkovice
#8 René Hověžák SDH Bojkovice
#9 Peter Martinko DHZ Lúky
#10 Filip Bělík SDH Ústí
Ženy
#1 Anna Dostálová SDH Zdounky
#2 Marie Horakova SDH Pačlavice
#3 Anna Šnajdrová SDH Vysoká
#4 Gabriela Vojáčková SDH Pornice
#5 Lucie Frančeová SDH Žlutava
#6 Lucia Lichá DHZ Badín
#7 Eva Vojvodiková SDH Velké karlovice Tisňavy
#8 Petra Čaganová SDH Nižní Lhoty
#9 Zdeňka Mrňková SDH Újezd
Muži nad 35 let
#1 Miroslav Nečas SDH Ivaň
#2 Petr Loukota SDH Klapý
#3 Karel Táborský SDH Velké Karlovice- Tisňavy
#4 Alois Mališka SDH Provodov
#5 Petr Mrňka SDH Újezd
#6 Erik Jabornik SDH Velké Bílovice
#7 Petr Jaroš SDH Pornice
#8 Dušan Pokorný JSDH Vigantice
Master
#1 Jan Petrík HZSP Continental Barum Otrokovice
#2 Ján Bebčak DHZ Korňa
#3 Michal Veselka DHZ Korňa
#4 Róbert Rapušák DHZ Korňa
#5 Martin Gruber SDH Brno Královo Pole
#6 Ondřej Plášek SDH Provodov