Závod

TFA Napajedla

Již 5. ročník velmi populární soutěže v Napajedlích: TFA Napajedla 2019

Soutěž je zařazena do Zlínské ligy železných hasičů

Pravidla: soutěž v disciplínách TFA - hasičský silový víceboj - pro hasiče se vzduchovým dýchacím přístrojem jako zátěž v kategorii muži, muži 35+ a ženy a s aktivním dýchacím přístrojem v kategorii master podle pravidel přiložených k pozvánce
Podmínky účasti: soutěže se mohou zúčastnit členové jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, popř. členové SHČMS starší 18 let; závodníci mladší 18-ti let pouze s písemným souhlasem rodičů

Startovné: 150Kč


Popis trati soutěže TFA Napajedla 2019:

1. úsek – smotání hadice B75 *
Závodník smotá libovolným způsobem jednu hadici (muži B75, ženy C52) délky 20m a vloží ji do připravené boxu.

2. úsek – kaiser box *
Závodník přesune závaží na kolejnici pomocí údery kladiva. Muži budou přesouvat závaží na větší vzdálenost, ženy na kratší.

3. úsek - překonání bariéry
Závodník překoná dřevěnou bariéru 2m. Muži se musí pokusit aspoň jednou o překonání, poté lze použít žebřík. Ženy mohou použít žebřík hned na první pokus. U mužů bude použití žebříku penalizováno 10 sekundami.

4. úsek - překlopení pneumatiky
Závodník překlopí pneumatiku 4 x tam a 4 x zpět. Muži budou překlápět větší pneumatiku, ženy menší. Každé nepřeklopení pneumatiky je penalizované 10 sekundami.

5. úsek - výstup na věž a vytažení kanystru *
Závodník vystoupá na věž a pomocí lana vytáhne na plošinu kanystr. Muži vytahují kanystr o objemu 20l, ženy 10l. Po vytažení odloží závodník kanystr na plošinu na vyznačené místo a opustí věž.

6. úsek - transport figuríny *
Závodník uchopí figurínu (cca 75kg) a humánním způsobem ji transportuje po vyznačené dráze. Muži 20 m, ženy 10 m.

7. úsek – okno *
Závodník překoná okno libovolným způsobem.


8. úsek - HammerBox *
Závodník udeří kladivem do hammerboxu (nahoru, dolů) - muži 60 x, ženy 30 x

9. úsek - výstup schodů s hadicí *
Závodník vynese po schodech do cíle hadici složenou v harmonice - muži hadici B75, ženy hadici C52.

* Nesplnění těchto úseků výše uvedeným způsobem bude hodnoceno jako nesplnění soutěže a závodník bude diskvalifikován.
Závodník bude startovat ve vyznačené trati. Pokus zahájí stlačením tlačítka na startu a ukončí stlačením tlačítka na vrcholu kostelních schodů.

Podrobný popis v příloze.
Pojištění: každý soutěžící se účastní na vlastní nebezpečí!
Závodníci podepíší při prezenci „čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti“.
Přihlášky: do 30. září 2019 na e-mail TFANapajedla@seznam.cz
Další informace: případné další dotazy na telefonu 601 343 020, 739 403 219.
Za zdravotní stav soutěžících zodpovídá přihlašovatel!

Prezentace: 9:00 - 9:30
Start soutěže: 10:00

Kategorie: muži, ženy, masters, muži 35+

Událost na Facebooku

 

Informace

  • Datum : 05.10.2019
  • Adresa : Naměstí
  • Prezentace : 09:00
  • Ukázka tratě : 09:30
  • Start : 10:00
  • Kategorie : Muži do 35 let, Ženy, Muži nad 35 let, Master