Do Zlínské ligy železných hasičů 2020 je zařazeno 5 originálních soutěží v disciplínách TFA


Pravidla účasti:

Soutěže se může účastnit osoba starší 15 let. Osoba mladší 18 let musí mít u sebe při registraci souhlas rodičů s účastí na konkrétní soutěži. Každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí! Závodník může soutěžit v jednom závodě pouze v jedné kategorii.

Přihlašování:
Každý závodník při prezenci na konkrétním závodě, sdělí zdali se jeho pokus bude započítávat do bodování zlínské ligy. 

Pravidla jednotlivých závodů:
Soutěž probíhá ve čtyřech kategoriích: Muži, Muži 35+, Ženy a Masters. Pořadí kategorií si určitě pořadatel konkrétního závodu.
Pro otevření kategorie na konkrétním závodě musí být minimálně 5 závodníků.
Pořadatel konkrétní soutěže si sestavuje trať podle sebe, tudíž každý závod bude autentický.
Čas bude měřen elektronickou časomírou. Zároveň s elektronickou časomírou probíhá měření na stopkách. V případě selhání elektronické časomíry bude všem závodníkům počítán čas ze stopek.
Výsledky budou zveřejněny vždy nejpozději do 7 dnů po skončení soutěže.
Každý umístěný závodník obdrží účastnický list nebo medaili.

Podání protestu proti výsledku nebo průběhu závodu:
Každý soutěžící je oprávněn podat protest proti výsledku nebo průběhu závodu. Pokud chce podat závodník protest, musí tak učinit nejpozději do 15 minut po ukončení pokusu. Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu soutěže. Při podání protestu se platí kauce 500,- Kč, která se v případě uznání protestu vrací. V případě neuznání protestu tato kauce propadá. Protest musí obsahovat: jméno; čas rozběhu, proti kterému je protest podán; důvod podání protestu. Problém na daném závodě si řeší vždy hlavní rozhodčí s rozhodčím daného úseku.

Bodování:
Bodovat se bude jednoduchým způsobem, každému pořadí připadne určitý počet bodů. Vítěz dostane 100 b., do pátého místa je to vždy o 5 bodů méně, do 10 o dva body méně a od jedenáctého místa výše klesá počet bodů po jednom bodě. To znamená, že třetí v pořadí dostane 90 bodů, šestý bude mít 78 bodů a jedenáctý 69 bodů. V případě stejného počtu bodů u závodníků bude rozhodovat výsledné umístění na soutěži v Pornicích. Do ligy se započítávají 4 nejlepší časy. Aby byl závodník zařazen do ligy, musí se zúčastnit nejméně 4 soutěží Zlínské ligy železných hasičů.

Výstroj:
Pro kategorii Muži, Ženy a Muži 35+ bude jednotný dýchací přístroj zapůjčený firmou Dräger.

Muži

vícevrstvý zásahový oblek (včetně všech odnímatelných vložek)
zásahová přilba dle ČSN EN 443:2008
zásahové obuvi pro hasiče dle EN 15090:2012 (s tužinkou)
rukavice si určí pořadatel

Muži 35+

vícevrstvý zásahový oblek (včetně všech odnímatelných vložek)
zásahová přilba dle ČSN EN 443:2008
zásahové obuvi pro hasiče dle EN 15090:2012 (s tužinkou)
rukavice si určí pořadatel

Ženy

jednovrstvý zásahový oblek
zásahová přilba dle ČSN EN 443:2008
rukavice si určí pořadatel
pevná kotníková obuv

Master

vícevrstvý zásahový oblek (včetně všech odnímatelných vložek)
zásahová přilba dle ČSN EN 443:2008
zásahové obuvi pro hasiče dle EN 15090:2012 (s tužinkou)
rukavice si určí pořadatel
vlastní dýchací přístroj

Pravidla pro rok: 2020